Att göra en liten magisk region i SimCity BuildIt

😍 Att liten översikt över min nya stad i SimCity Buildit efter den senaste uppdateringen. Jag jobbar med Green Valley-regionen. Det enda jag saknar. Byggnader kastar inte någon särskild skatt.

😍I’ve crets a magical smallI built a magical small town in one of the new region ”Green Valley”. The only thing I miss. The new buildings, do not throw any special taxes.