Att ha jul i SimCity BuildIt – Julen är här

Lyssnar du julens ande? Ljuset är överallt i SimCity Buildit och det lyser så bra och varmt.

Skandinavisk stil ökar genom din stad. Vi nordlig människor älskar särskilt av jul, vi älskar saffransbullar (Lussebullar) och så mycket mer. Lucia ger oss ljuset, vi lyssna Nisse (Tomten) flyga över taket varje natt. Bygg på de underbara parkerna, de är bara tillgängliga för en begränsad tid.

Det är jul, det är SimCity Buildit. God jul alla fina människor där ute 

I’ve Christmas in SimCity Buildit

Do you listen the spirit of Christmas? The light is everywhere in SimCity Buildit. SimCityBuildit shines so brightly and warm.

Scandinavian style increases through your city. We northern folks especially love this time. Lucia gives us the light, we listen to Nisse (Santa Claus), he fly over the roof every night. Cmon mayors build up the wonderful parks, they are only available for a limited time.

This is Christmas, this is SimCity Buildit. Merry Christmas to all the wonderful people out there.

En reaktion på ”Att ha jul i SimCity BuildIt – Julen är här”

  1. Ich habe Weihnachten in SimCity Buildit

    Hörst du den Geist von Weihnachten? Das Licht ist überall in SimCity Buildit, es leuchtet so hell und warm.

    Der skandinavische Stil wächst in Deiner Stadt. Wir Leute aus dem Norden lieben diese Zeit besonders. Lucia gibt uns das Licht, wir hören Nisse (Christkind), es fliegt jede Nacht über das Dach. Kommt Bürgermeister baut auf die wunderschönen Parks, sie sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

    Dies ist Weihnachten, dies ist SimCity Buildit. Frohe Weihnachten all die wunderbaren Menschen da draußen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *