Etikettarkiv: Spore

Origin på Mac: Det uppstod ett problem vid anslutning till servern

Varför inträffar det här felet, hur kan jag fixa fel!

Det här felet händer i äldre spel som The Sims 3, Spore. Att många äldre spel inte har uppdaterats av EA och de är inte längre kompatibla på de senaste Mac-maskinen sedan 2013 på grund av hårdvaran.

Dessutom är det äldre spel 32-bitarsprogramvara, som i framtiden inte kommer att vara kompatibel med macOS. Den enda chansen att du måste starta spelet via en cider exce

Så här gör du

Gå under Program i mappen Sims 3
Högerklicka på Sims 3 ICON och säg Visa paketinnehåll.
Navigera under Contens> MacOs och starta spelet över cider exce

Origin on Mac : There is a problem connecting to the server

Origin on Mac: There is a problem connecting to the server

Why happening this error and how can I fix it!

This error happens in older games like The Sims 3, Spore etc
The reason, many older games have not been updated by EA and therefore they are no longer compatible on the latest Macs since 2013 due to the hardware.

In addition, these are older games 32-bit apps, these do not run on the latest macOS operating systems since High Sierra. The only chance you have is to start the game via a cider exce

Go under Programs in The Sims 3 folder
Right-click on the Sims 3 ICON and say Show Package Contents.
Navigate under Contens> MacOs and launch the game over one of the ciders exce …